česky english

Probíhající projekt

logo

Projekt Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů byl úspěšně realizován

V srpnu tohoto roku jsme úspěšně uzavřeli projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“ reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316. Do projektu bylo zapojeno 12 municipalit různých velikostních kategorií v rámci celé České republiky.
Tyto obce získaly odborný vhled do problematiky genderové vyváženosti a rovného přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům úřadu. V rámci auditu byly analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizace z genderové perspektivy, identifikovány kritické oblasti a bariéry genderového vyvážení, byl sledován a vyhodnocován pokrok v dané oblasti a následně byla dána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce rovných příležitostí, a to v široké škále oblastí. Pozornost auditorů byla zaměřena především na vnitřní prostředí organizace, nebylo však opomíjeno ani sledování dopadů na širší okolí. Audity byly vedeny dle standardu Metodiky genderového auditu a na základě doporučení vzešlých z auditů byl sestaven akční plán, reflektující žádané změny a definující konkrétní akce, kterými lze potřebných změn dosáhnout.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zapojeným municipalitám za jejich ochotu na projektu participovat a jejich pozitivní přístup a osvětu v otázkách genderové vyváženosti.

 

Zahájení a realizace projektu Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

Díky projektu „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316, realizovaném v rámci OP Zaměstnanost, mohou obecní/městské úřady v následujících měsících realizovat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku.

Metoda genderového auditu jako jednoho z nástrojů gender mainstreamingu má v zahraničí již více než třicetiletou tradici. Při realizaci genderového auditu jsou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizace z genderové perspektivy, jsou identifikovány kritické oblasti a bariéry, je sledován a vyhodnocován pokrok a jsou dávána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce rovných příležitostí, a to v široké škále oblastí. Pozornost auditorek je zaměřena především na vnitřní prostředí organizace, není však opomíjeno ani sledování dopadů její činnosti na okolí.

V současné době již úspěšně realizujeme 9 auditů na městských a obecních úřadech, z čehož 3 úřady závěrečné zprávy s výsledky auditu a doporučeními obdržely, stejně tak jako certifikáty o absolvování auditu.  Výsledná zpráva z genderového auditu opravňuje zájemce požádat o dotaci v aktuálně běžící výzvě č. 13_17_130 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu.

Samotná realizace auditu je pro zájemce nenáročná a bezplatná, realizuje se během 1-3 měsíců, kdy přítomnost auditorek na úřadě je v řádu jednotek dnů. V případě zájmu o více informací nebo zapojení se do projektu nás prosím kontaktujte na adrese mepco@mepco.cz.

Projekt probíhá od září 2017 do srpna 2018.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP Zaměstnanost

 

AKTUÁLNĚ

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář „The 3rd RegPol² School“ – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?“

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – „Efektivní chytrý úřad 2016–2020“

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

„Everyday multilingualism in motion – LEARNMe“ konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více
logo firmy SMO logo firmy VNG
Lepší města