česky english

Vzdělání a sociální projekty

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Stát: Česká republika, Rakousko, Polsko, Nizozemsko
Klient: MPSV
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: prosinec 2012-listopad 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00360
Projekt Sociálně odpovědné municipality (2020) vychází z potřeby českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty), Moravskoslezského (Bruntál, Havířov, Frýdek-Místek) a Středočeského kraje (Kutná Hora), kde se uvedený problém projevuje nejpalčivěji. – See more at: http://www.socialnimesta2020.cz/o-projektu/#sthash.WWrvc2fE.dpuf

Projekt Sociálně odpovědné municipality (2020) vychází z potřeby českých měst a obcí naléhavě řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno 10 měst z Ústeckého (Rumburk, Děčín, Trmice, Obrnice, Kadaň, Vejprty), Moravskoslezského (Bruntál, Havířov, Frýdek-Místek) a Středočeského kraje (Kutná Hora), kde se uvedený problém projevuje nejpalčivěji. Cílem projektu je přenos zahraniční dobré praxe a know-how prostřednictvím funkční tematické sítě pro oblast sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek v zapojených českých městech a obcích.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

  • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech o obcích.
  • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska – kde již popsané nástroje fungují.
  • Proškolit zástupce měst a obcí v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
  • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.

Více informací k projektu lze nalézt na webové stránce: www.socialnimesta2020.cz.

Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14

Stát: Česká republika, Španělsko, Nizozemsko
Realizátor projektu: Městská část Praha 14
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: duben 2012 – březen 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00083

Tento mezinárodní projekt je zaměřen na výměnu dobré praxe při práci s romskou komunitou na místní úrovni. V jeho rámci využije MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery, kteří podobnou problematiku řeší v posledních letech s úspěchem. Město Madrid jako zahraniční partner reprezentuje příspěvková organizace IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). Z této spolupráce vzejdou dvě zahraniční stáže pro zástupce primární cílové skupiny, což jsou představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, představitelé jiných městských částí a další partneři ze sociální oblasti. Program bude zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně budou aktivity zaměřeny na zaměstnanost, bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností.

Druhý zahraniční partner projektu, město Veldhoven se bude jako partner podílet na dalších dvou zahraničních stážích pro primární cílové skupiny. Program těchto studijních cest bude opět zaměřen na získání informací o problematice strategického plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

Výstupem projektu bude sborník dobrých praxí a aktualizovaný Komunitních plán sociálních služeb MČ Praha 14.

Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách www.romplan.cz.

Roma Platform – Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Stát: Česká republika, Nizozemsko, Belgie
Realizátor projektu: Statutární město Karviná
Zdroj financí: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet ČR
Období realizace: duben 2012 – březen 2014
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00042

Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná vznikl v úzké spolupráce Statutárního města Karviná a společností MEPCO. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zahraničními partnery projektu jsou města Nieuwegein (Nizozemí) a město Diest (Belgie). Český partner společnost MEPCO vykonává aktivity spojené zejména s koordinací mezinárodních aktivit.

Hlavním cílem projektu je vybudovat tematickou síť, která umožní výměnu dobrých praxí a zkušeností od vyspělých zahraničních partnerů. Obsahově jsou aktivity zaměřeny na práci s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:

  1. příklady sociálního podnikání a další nástroje privátního sektoru ke zvyšování zaměstnanosti
  2. poradenská práce s uchazeči o zaměstnání a příprava specifických programů
  3. řešení problematiky kvality a dostupnosti bydlení

V rámci klíčových aktivit projektu bude zorganizováno úvodní setkání, 4 zahraniční studijní cesty, 4 workshopy a závěrečná mezinárodní konference. Dále bude v rámci projektu vytvořena webová aplikace a sborník příkladů dobré praxe.

Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách http://www.romaplatform.cz

STOP sociálnímu vyloučení

Stát: Česká republika
Klient: ICN-Informační centrum neziskových organizací
Zdroj financí: Evropská komise
Poměr z celku: 30%
Období realizace: prosinec 2004 – červenec 2006

Cílem projektu bylo šíření Evropské strategie sociálního začleňování v České republice a přenos informací a příkladů dobré praxe mezi všechny relevantní partnery a stakeholdery, kteří mohou situaci zranitelné skupiny osob nejvíce ovlivnit.

Sociální standardy Česká Lípa

Stát: Česká republika
Klient: Město Česká Lípa
Zdroj financí: PHARE 2003
Poměr z celku: 12%
Období realizace: duben 2005 – červen 2006

Hlavním cílem projektu bylo podpořit sociální začleňování slabších skupin, včetně podpory jejich integrace na trhu práce cíleným vzděláváním a implementací kvality sociálních standardů v sociálních službách.

Vzdělávání zaměstnanců implementační struktury ESF

Stát: Česká republika
Klient: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdroj financí: Evropský sociální fond
Poměr z celku: 20%
Období realizace: listopad 2007 – srpen 2008

Cílem projektu je podpořit vzdělávání implementační struktury ESF, tj. zajistit proškolení zaměstnanců organizací pracujících se žadateli o příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Školení „Projektový manažer“

Stát: Česká republika
Klient: Krajský úřad Ústeckého kraje
Zdroj financí: Fond rozvoje KÚ, SROP
Poměr z celku: 100%
Období realizace: březen 2006 – listopad 2006

Veřejná zakázka na komplexní zajištění realizace školení pro pracovníky rozvojových center, projektové manažery obcí, škol a příspěvkových organizací kraje, neziskových organizací a podnikatelů v Ústeckém kraji na téma „Projektový manažer“.

Call Center Region

Stát: Česká republika
Klient: Město Vsetín
Zdroj financí: PHARE 2003, státní rozpočet ČR
Poměr z celku: 25%
Období realizace: červen 2005 – červenec 2006

Call centrum je fyzické místo, kde pracovníci vyřizují telefonické požadavky s určitou tematikou. Může se jednat o oddělení firmy nebo o specializovanou společnost, která poskytuje služby formou outsourcingu.

Eventur Čechy a Morava

Stát: Česká republika
Klient: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR
Zdroj financí: PHARE 2003
Poměr z celku: 20%
Období realizace: červen 2005 – červenec 2006

Projekt EVENTUR byl zaměřen na vývoj a ověření vzdělávacího programu určeného pro rekvalifikaci osob v oblasti moderních metod cestovního ruchu.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více