česky english

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

Datum: 22.3.2017

V úterý 21.03.2017 od 09:00 do 12:00 hodin se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal workshop v rámci projektu ITN RegPol2, jehož se společnost MEPCO, s.r.o., již třetím rokem účastní, na téma „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“.

Workshop zahájil ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora, zdůraznil význam spolupráce různých typů subjektů působících v regionech za účelem jejich dalšího rozvoje. Účastníky přivítala také Franziska Goemar, manažerka projektu ITN Regpol2, v jehož rámci realizují doktorandi z několika zemí své výzkumy zaměřené na regionální politiku a pod jehož hlavičkou workshop probíhal.

Workshop byl složen ze dvou panelových diskusí:

  • Meziobecní a přeshraniční spolupráce;
  • Regionální politika a multi-level governance.

První blok se věnoval tématu spolupráce. Způsob propojování měst za účelem vyšší účinnosti vyjednávání s centrálními orgány či na evropské úrovni představila Lucie Kořínková ze Svazu měst a obcí ČR. Vysvětlila fungování této organizace např. při připomínkování návrhů legislativy. Představila také CEMR, evropskou platformu, v níž se sdružují národní asociace měst za účelem vyjednání výhodné pozice pro města a obce v různých evropských agendách. Děkan Fakulty sociálně ekonomické University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koutský informoval o způsobu spolupráce akademických pracovišť, zejména v přeshraničním kontextu. Na tyto prezentace navázala diskuse o nutnosti spolupráce nejen sektorové (města s městy, university s universitami), ale také geografické (různé typy subjektů na jednom území za účelem jeho rozvoje). Úspěšné příklady z praxe přednesla Marie Zezůlková ze statutárního města Brna, kterému se daří rozvíjet spolupráci v celé brněnské metropolitní oblasti, ale i na mezinárodní úrovni. Sérii vstupů na téma kooperace doplnil svou prezentací německý doktorand Stefan Telle, který provádí průzkum o měkkých faktorech ovlivňujících přeshraniční spolupráci.

Předmětem druhého bloku byla regionální politika v kontextu víceúrovňové veřejné správy (multi-level governance). Jakub Jaňura představil aktuální aktivity Ministerstva vnitra, jejichž cílem je optimalizovat veřejnou správu za účelem vyšší efektivnosti a lepší dosažitelnosti veřejných služeb občanům. Účastníci workshopu pozitivně hodnotili tyto aktivity a z následné diskuse vyplynuly podněty pro Ministerstvo vnitra týkající se intenzity decentralizace, případné recentralizace či dekoncentrace agend. Dále byla diskutována také účelnost členění statutárních měst na městské části či obvody a dopad tohoto členění na skutečný místní rozvoj. Doktorand Martin Špaček informoval o svém průzkumu zaměřeném na bariéry při přeshraniční spolupráci – ať už jde nerovnost struktury veřejné správy v jednotlivých partnerských zemích, různé úrovně legislativy či kompetence partnerů. Doktorand Bradley Loewen informoval o vývoji reformy veřejné správy v ČR, Estonsku a Maďarsku v kontextu kohezní politiky. Štěpán Nosek z Ministerstva pro místní rozvoj přispěl informacemi o hodnocení dopadů projektů do území, tedy o metodice TIA (Territorial Impact Assessment), kterou ministerstvo připravilo.

Workshop přinesl řadu podnětných příspěvků a vyvolal zajímavé diskuse. Účastníci si závěry diskusí odnesou i do své další odborné práce. Prezentace řečníků jsou k dispozici zde.

Workshoop

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více