česky english

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

Datum: 24.5.2017

Společnost MEPCO v rámci svých zahraničních aktivit organizovala studijní cestu pro východoukrajinskou delegaci v rámci projektu EUSTAB – Eastern Ukraine State Building and Accountability, jehož smyslem je přispět k posílení zapojení občanské společnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni.

MEPCO je do tohoto projektu zapojeno díky spolupráci s nizozemskou společností VNG International, která je společně se Svazem měst a obcí ČR jejím vlastníkem.

Projekt podporuje rozvoj celkem 6 východoukrajinských měst, které se nacházejí v blízkosti konfliktního území a musejí tak řešit celou řadu socioekonomických problémů. Jedná se o města Pavlohrad, Pershotravensk, Pokrovsk, Svyatogirsk, Slovyansk a Izyum. Ve všech těchto městech byly spuštěny pilotní projekty, které dávají dohromady zástupce měst a neziskových organizací, přičemž mají ambiciózní úkol opětovně posílit vzájemnou důvěru mezi těmito sektory s přesahem na občanskou společnost.

Právě zástupci těchto dvou odlišných cílových skupin projektu EUSTAB tvořili ukrajinskou delegaci, kterou společnost MEPCO hostila v termínu od 15. května do 19. května 2017. Přestože hlavním tématem studijní cesty byla spolupráce veřejného, neziskového a občanského sektoru, vedly se v průběhu celého programu zajímavé diskuze i v dalších tématech. Města čelí běžným rozvojovým problémům, ale v poslední době se také potýkají s výzvami spojenými s migračními vlnami obyvatelstva, které původně sídlilo v konfliktním území.

Účastníci studijní cesty měli možnost s českou dobrou i špatnou praxí v celé řadě témat, navštívil Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra a také Svaz měst a obcí České republiky. Na Svazu se účastníci studijní cesty seznámili s fungováním Svazu, jeho spolupráci s relevantními partnery na místní, národní a také na evropské úrovni prostřednictvím napojení na Radu evropských obcí a regionů (CEMR). Vzhledem ke skutečnosti, že zástupci těchto ukrajinských měst mají velký zájem o spolupráci s českými partnery, vzbudila velký ohlas prezentace o zahraniční rozvojové politice České republiky a česko-ukrajinském partnerství na lokální úrovni (twinning apod.). Účastníkům studijní cesty rovněž prezentovali své zkušenosti ze spolupráce s občanskou společnosti zástupci měst, jmenovitě primátor Karlových Varů Petr Kulhánek či starosta Říčan Vladimír Kořen.

Jeden den studijní cesty se uskutečnil v severočeském Mostu a to především z toho důvodu, že výše uvedená ukrajinská města se nacházejí v oblasti intenzivně postiženou těžbou nerostných surovin a potýkají se v jistém ohledu s podobnými socioekonomickými problémy. Nad rámec sociální oblasti lze jmenovat také problematiku rekultivace krajiny, která se v budoucnu stane velkou výzvou pro tato východoukrajinská města.

V případě, že by z úrovně českých měst a obcí byl projeven o spolupráci s některým z výše uvedených měst, obraťte se prosím na Adama Vazače, projektového manažera společnosti MEPCO – adam.vazac@mepco.cz

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více