česky english

Mezinárodní projekty

MEPCO je v současnosti jedinou dceřinou společností dvou asociací měst v Evropě a nejen z tohoto důvodu hrají mezinárodní projekty od samého počátku v jeho činnosti významnou roli. Posláním MEPCO je šířit dobrou praxi v mnoha oblastech místního rozvoje, kterou česká města získala v posledních 20 letech, do zemí ve východní a jihovýchodní Evropě. Na druhé straně MEPCO zprostředkovává přenos znalostí a zkušeností municipalit ze „starých“ zemí EU zástupcům českých měst a obcí. V obou případech tak činí prostřednictvím přímého i nepřímého zapojování českých měst a obcí do mezinárodních projektů a jejich manažerskou či metodickou podporou.

Portfolio činností v mezinárodní oblasti lze rozdělit do 5 oblastí:

 • řízení mezinárodních projektů
 • rozvojové projekty
 • studijní stáže
 • mezinárodní spolupráce měst
 • organizace odborných konferencí a eventů

Přehled partnerů a projektových zemí:

 

View Mezinárodní projekty/partneři/klienti MEPCO in a larger map

 

Řízení mezinárodních projektů

Jednou z klíčových služeb MEPCO v zahraniční oblasti je řízení projektů mezinárodní spolupráce pro české (veřejnoprávní) subjekty. V této oblasti se jedná především o projekty financované z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe).

MEPCO pro své klienty zajišťuje následující činnosti:

 • metodickou podporu při vedení projektů
 • komunikaci s dalšími projektovými partnery
 • podporu při zpracování projektových výstupů
 • podporu při zpracován podkladů ke kontrole

MEPCO také působí jako partner v několika projektech z OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřených na mezinárodní spolupráci a metodicky podporuje jejich žadatele.

Rozvojové projekty

Rozvojovým projektům se MEPCO věnuje systematicky od svého vzniku. Aktivně se podílí na řadě zahraničních rozvojových projektů zejména v zemích západního Balkánu (Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Bosna a Hercegovina) a dalších zemích východní a jihovýchodní Evropy.

V rámci těchto projektů MEPCO často využívá svých vazeb na VNG International

Projekty se tematicky týkají následujících oblastí:

 • rozvoje místních samospráv a podpory dobrého vládnutí
 • místního a regionálního ekonomického rozvoje
 • strategického plánování

Studijní stáže

Významnou aktivitou MEPCO je organizace studijních stáží pro zástupce místních samospráv, ministerstev či neziskových organizací ze zemí východní a jihovýchodní Evropy do České republiky a českých zástupců do zahraničí (Nizozemsko, Velká Británie, Belgie, Španělsko).

Cílem studijních stáží je napomáhat přenosu českých zkušeností a znalostí do cílových zemí a tím přispívat k jejich rozvoji a naopak čerpat a přenášet nové poznatky ze zahraničí do České republiky. Řada stáží byla podpořena Rozvojovým programem OSN (UNDP Czech Trust Fund).

V rámci stáží zajišťuje MEPCO:

 • odborný program
 • logistickou přípravu
 • implementaci a facilitaci

Mezinárodní spolupráce měst

MEPCO se soustředí také na mezinárodní spolupráci měst. V této oblasti úzce spolupracuje se Svazem měst a obcí České republiky. V současné době je mezinárodní spolupráce především otázkou výměny zkušeností, sdílení know-how, rozvoji interních znalostí a navazování kontaktů. Řada českých měst je navíc již natolik zkušená, že může pomáhat svým protějškům z východní a jihovýchodní Evropy a předávat jim své znalosti.

MEPCO zapojuje česká města do mezinárodních projektů a podporuje je při následujících činnostech:

 • vyhledávání zahraničních partnerů a projektů
 • vytipování vhodných zdrojů financování
 • zpracování projektových žádostí
 • řízení projektů a propojování s dalšími aktivitami města
 • prezentace projektů veřejnosti a dalším zájmovým skupinám

Organizace odborných konferencí a eventů

MEPCO realizuje pro své klienty častou doprovodní aktivitu zejména mezinárodních projektů, a to různé odborné konference a eventy navazující na projektové aktivity. Cílem je podpořit výměnu zkušeností, zvýšit informovanost o projektu a jeho výstupech a navázat nové kontakty. MEPCO díky svým partnerům poskytuje kompletní zabezpečení akcí na míru.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více