česky english

Náš tým

Peter Knip – jednatel

Ve společnosti působí jako jednatel od září 2015. Je zodpovědný za rozvoj společnosti, koordinaci a přípravu projektů a strategické řízení společnosti.

Mgr. Martin Guba – projektový manažer

Ve společnosti MEPCO pracuje na pozici projektového manažera od roku 2010. Má bohaté zkušenosti s vedením projektů zaměřených na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců soukromé i veřejné sféry. Byl členem řady projektových týmů, které připravily a následně realizovaly vybudování několika rozvojových center zaměřených na selekci kompetencí u vybraných zaměstnanců a jejich následné hodnocení a rozvoj v daných oblastech.

Podílel se na přípravě mezinárodního projektu TREIN (Transnational Entrepreneurs for Innovation) v rámci OP Nadnárodní spolupráce a spolupracuje na nadnárodním projektu CEBBIS. Mezinárodním projektům se věnuje zejména z hlediska finančního řízení a kontroly. Podílí se také na dalších významných akvizicích společnosti v rámci Strukturálních fondů EU, na přípravě žádostí o dotaci a následném řízení projektů, zejména v oblasti kompetenčního managementu, vzdělávání a rozvoje. Spolupracoval na přípravě a realizaci několika studijních cest zahraničních představitelů v České republice.

V letech 2006-2009 pracoval ve společnostech IBM a Accenture. Je zakladatelem prvního coworkingového centra na Slovensku.

Externí spolupracovníci

Ing. Tomáš Sýkora – senior konzultant

Se společností spolupracuje od listopadu 2013. Od ledna 2015 působil jako výkonný ředitel, jehož úkolem bylo především vnitřní řízení společnosti, organizace práce týmů expertů a spolupracovníků a rozvoj odborných kompetencí. Od srpna 2018 působí v MEPCO jako  externí senior konzultant. Na základě svého vzdělání a dosavadní praxe se dlouhodobě věnuje strategickému řízení rozvoje měst a problematice kohezní politiky EU. Hlavní specializací je problematika integrovaných přístupů v územním rozvoji – od integrovaných plánů rozvoje měst v předchozím programovém období až po integrované plány rozvoje území a integrované územní investice v programovém období 2014 – 2020. Podílel se i na tvorbě vstupní analýzy a Strategického rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na základě usnesení vlády o řešení problému hospodářsky slabých regionů.

Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze, kde na Provozně ekonomické fakultě vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj a předchozí bakalářské studium absolvoval na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na Fakultě sociálně ekonomické.

Ing. Lenka Marková – finanční manažerka

Ve společnosti MEPCO působila od roku 2006. Byla zodpovědná za finanční kontrolu jednotlivých projektů vůči celkovému rozpočtu společnosti, kontrolu finančního plánování a cash-flow. Zajišťovala i kompletní personální, finanční a operativní analýzy společnosti.

V současnosti se společností spolupracuje na externí bázi.

Ing. Michal Vereščák – strategické a projektové řízení

Se společnosti MEPCO spolupracuje od května 2015 jako externí konzultant v oblasti strategického rozvoje, strukturálních fondů EU a veřejných zakázek. V předchozích letech působil jako vedoucí odboru strategického rozvoje Statutárního města Liberce a vedoucí územního odboru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod.

Michal vystudoval podnikovou ekonomiku a management na Hospodářské fakultě Technické Univerzity v Liberci.

Ing. František Podrápský – senior expert

Se společností MEPCO dlouhodobě spolupracuje na řadě tuzemských i zahraničních projektů jako externí pracovník.

Dlouhodobě působil na pozici vedoucího Odboru strategického rozvoje na Magistrátu města Ústí nad Labem, kde se zaměřoval mj. na přípravu a realizaci strategií a integrovaných plánů rozvoje města. Od března 2015 působí ve funkci ředitele ve společnosti VYCERRO (Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů). Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více