česky english

Podpora inovací

Podpora při řízení projektu a odborné služby, projekt i.e. SMART

Stát: Česká republika
Klient: Městská část Praha 14
Období realizace: listopad 2012 – prosinec 2014

Hlavním cílem projektu je zavedení nadnárodní řídící struktury, která bude dodávat nový transformační obchodní přístup k inovacím a podnikání ve třech různých hospodářských odvětvích: kreativní průmysl, zelená ekonomika a informační a komunikační technologie.

SMART je mezinárodní iniciativa zahrnující 12 partnerských organizací ze 7 různých regionů – Vídeň (AT), Stuttgart (DE), Venetto region (IT), Modena (IT), Budapešť (HU), Bratislava (SK) a Prahy (CZ). Partnerské organizace představují většinou kombinaci vzdělávacích organizací a politických institucí. Rolí partnerů je vyvinout a implementovat tuto strukturu managementu do každodenní reality, na podporu regionálního a nadnárodního růstu malých a středních podniků.

V rámci plnění zakázky společností MEPCO byla poskytnuty služby při řízení projektu, a to zejména v oblasti organizace mezinárodních a regionálních pracovních jednání partnerů projektu, realizace výstupů projektových aktivit a prezentace podkladů o realizovaných aktivitách pro Lead partnera.  Dále byly poskytovány odborné služby zaměřené především na vytvoření konceptu SMART point (regionální kompetenční centra), vytvoření a metodickou podporu sítě SMART Network a spolupráci na tvorbě nadnárodního konceptu SMART Train. Více informací na http://www.ie-smart.eu/.

i.e. SMART

Stát: Česká republika
Klient: České vysoké učení technické v Praze
Období realizace: srpen 2013 – prosinec 2014

Hlavním cílem projektu je zavedení nadnárodní řídící struktury, která bude dodávat nový transformační obchodní přístup k inovacím a podnikání ve třech různých hospodářských odvětvích: kreativní průmysl, zelená ekonomika a informační a komunikační technologie.

SMART je mezinárodní iniciativa zahrnující 12 partnerských organizací ze 7 různých regionů – Vídeň (AT), Stuttgart (DE), Venetto region (IT), Modena (IT), Budapešť (HU), Bratislava (SK) a Prahy (CZ). Partnerské organizace představují většinou kombinaci vzdělávacích organizací a politických institucí. Rolí partnerů je vyvinout a implementovat tuto strukturu managementu do každodenní reality, na podporu regionálního a nadnárodního růstu malých a středních podniků.

MEPCO poskytovalo podporu při řízení projektu a odborné služby, které mj. zahrnovaly: odborné konzultace, produkční služby realizace worshopů a akcí a překlady. V rámci zakázky byly mj. vyhotoveny následující dokumenty: Final Train the SMART Trainers concept, Final SMART Campus concept a Final Smart Campus Site. Více informací na http://www.ie-smart.eu/.

Projektový management a odborné služby pro projekt CEBBIS

Stát: Česká republika
Klient: České vysoké učení technické v Praze
Období realizace: červen 2010 – prosinec 2012

Předmětem zakázky je zajištění projektového managementu a odborných služeb v projektu CEBBIS, který byl realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Záměrem projektu, na němž se podílelo 11 partnerů ze střední Evropy, bylo zvýšit konkurenceschopnost inovačních MSP na mezinárodním trhu, a to formou podpory inovací v specifických průmyslových oblastech za využití aplikací ICT. CEBBIS měl za cíl minimalizovat problémy spojené se zaváděním inovací a zefektivnit spolupráci mezi terciární a soukromou sférou v oblasti transferu technologií.

MEPCO poskytovalo odborné služby v rámci projektu zejména zaměřené na:

  • analýzu problému a potřeb v ČR ve vztahu k transferu technologií,
  • mezinárodní matchmaking, mapování a profilační služby,
  • zpracování studie na poptávku a nabídku inovačních technologií v regionu
  • a rozšíření konceptu kompetenčního centra do Střední Evropy.

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Stát: Česká republika
Klient: Město Vsetín
Zdroj financí: Rozpočet města
Poměr z celku: 75%
Období realizace: březen 2005 – prosinec 2008

Zpracování studie proveditelnosti a podnikatelského plánu, marketingový průzkum, navázání kontaktů s pracovišti v oblasti vědy a výzkumu.

Technologický park Celje

Stát: Česká republika, Slovinsko
Klient: Altus Consulting
Zdroj financí: Slovinská vláda
Poměr z celku: 100%
Období realizace: prosinec 2007 – srpen 2008

Regionální rozvojová agentura v Celje připravovala rozsáhlý integrovaný projekt rozvoje města a regionu v celkové hodnotě 400 mil.EUR. Součástí bylo budování technologického parku s celkovou rozlohou 50 tis. m2. Společnost MEPCO, s.r.o. díky svým zkušenostem s technologickými centry a proinvestorskou politikou v České republice byla přizvána jako zahraniční konzultant tohoto záměru.

Rozvoj inovačního potenciálu Česko – Sasko

Stát: Česká republika
Klient: Technologický park Chomutov
Zdroj financí: INTERREG IIIA
Poměr z celku: 100%
Období realizace: srpen 2007 – duben 2008

V rámci projektu VITEC (INTERREG IIIA) byla zpracována studie aktivit, které by rozvinuly inovační potenciál česko – saské spolupráce. Zatímco na saské straně existuje rozvinutá síť technologických parků a center transferu technologií, na české straně jsou tyto nástroje regionálního rozvoje potřebné pro rozvoj znalostní ekonomiky využity pouze velmi střídmě. Společnost MEPCO, s.r.o. navázala na předchozí práce na Akčním plánu k Regionální inovační strategii a dále na zpracovávaný Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem a připravilo úvodní studii Technologického parku v regionu Ústí nad Labem.

Vědecko technologický park Jihlava

Stát: Česká republika
Klient: Kraj Vysočina
Zdroj financí: Projekt Prosperita
Poměr z celku: 60%
Období realizace: leden 2006 – květen 2006

Projekt byl zaměřen zejména na rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji, včetně výzkumné infrastruktury a lidského kapitálu v oblastech se značným potenciálem růstu.

Studie proveditelnosti – Spolchemie a.s.

Stát: Česká republika
Klient: Spolchemie a.s.
Zdroj financí: Vlastní zdroje
Poměr z celku: 60%
Období realizace: listopad 2005 – březen 2006

Cílem studie bylo ověřit možnost posílení konkurenceschopnosti společnosti Spolchemie a.s. za využití nástrojů regionálního rozvoje definovaných v programech agentury CzechInvest a SF.

CEVTECH

Stát: Česká republika
Klient: RERA
Zdroj financí: Zdroje klienta, Technická asistence pro SF
Poměr z celku: 40%
Období realizace: březen 2005

Soukromí vlastníci nevyužívaných a deprimujících zón tzv. Brownfields chtěli tyto plochy začít využívat. Sdružili se s Městem Soběslav (vlastník Greenfieldu) a s Regionální rozvojovou agenturou jihočeského kraje. Společnost MEPCO, s.r.o. společně se svými partnery analyzovala regionální strategii a rozvojový koncept Centra pro ekologii a technologie pro úpravu vody. Následovně byly připraveny studie proveditelnosti a také aplikace pro ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje). Projekt pokračoval formováním klastrů inovačních podniků zabývajících se úpravou vody.

AKTUÁLNĚ

24.5.2022

Genderový re-audit v prostředí městských úřadů

více

4.4.2019

Zavádění genderových doporučení v prostředí obecních/městských úřadů do praxe

více

29.10.2018

Na zkušenou v Barceloně

více

11.7.2018

MEPCO spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR

více

21.6.2018

Zapojování veřejnosti do rozvoje města Týnec nad Sázavou

více

19.6.2018

Společnost získala akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky

více

25.4.2018

Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města

více

17.4.2018

Diskuze s obyvateli města Bakov nad Jizerou nad jeho rozvojem

více

11.4.2018

Facilitace jednání odborníků z oblasti lázeňství a balneologie

více

14.3.2018

Veřejné projednání analytické části v Týnci nad Sázavou

více

5.2.2018

Strategické plánování v Týnci nad Sázavou

více

13.12.2017

Starosto, projektuj…

více

13.12.2017

Tisková zpráva SMO ČR k Analýze potřeb měst a obcí

více

27.10.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

1.9.2017

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

více

11.7.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2 – registrace otevřena do 15. srpna

více

23.6.2017

Olomoučtí občané diskutovali o budoucnosti města

více

21.6.2017

Komparace přístupů v oblasti sociálního bydlení v České republice a Nizozemsku

více

24.5.2017

Přivítali jsme zástupce měst a neziskových organizací z východní Ukrajiny

více

24.5.2017

Závěrečná konference projektu RegPol2

více

22.3.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

23.2.2017

Workshop „Aktuální otázky pro budoucnost regionů“ v rámci projektu ITN RegPol2

více

14.2.2017

Výroční konference VNG International a partnerských organizací

více

25.1.2017

Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce

více

20.1.2017

Výzva pro podání příspěvků do závěrečné konference projektu ITN RegPol²

více

9.1.2017

Vláda schválila pomoc strukturálně postiženým regionům

více

4.1.2017

Nové telefonní číslo

více

19.10.2016

MEPCO pomáhá městům s jejich rozvojem.

více

11.10.2016

Startup & Smartup Summit – 26. – 27. října 2016

více

15.8.2016

V Mostě debatovali nad aktualizací strategie města

více

9.8.2016

Lepší města Svazu měst a obcí ČR

více

12.7.2016

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář “The 3rd RegPol² School” – pro PhD studenty

více

17.6.2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

více

18.5.2016

Zahraniční stážista hostuje v MEPCO

více

4.4.2016

FONDY EU: Co vzaly a daly dotace

více

1.4.2016

Udržitelnost je nedílnou součástí rozvoje obcí v celé Evropě

více

16.3.2016

Navštivte seminář v rámci Evropského Habitatu: „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?”

více

17.2.2016

Evropský habitat – 16.–18.3. 2016, Praha

více

12.2.2016

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

více

3.2.2016

Nový stážista

více

20.1.2016

Nový RegPol2 newsletter

více

15.1.2016

Seminář – “Efektivní chytrý úřad 2016–2020”

více

13.1.2016

Studijní cesta zástupců Turecka do České republiky

více

12.10.2015

Vědecko-výzkumý projekt ITN RegPol2

více

5.10.2015

Sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE

více

14.9.2015

“Everyday multilingualism in motion – LEARNMe” konference v Budapešti

více

27.8.2015

RegPol2: Výzva pro podání přihlášek na seminář – pro PhD studenty

více

23.7.2015

Rozšiřujeme náš tým

více

15.6.2015

Studijní cesta srbských primátorů a starostů do České republiky

více

30.11.2014

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

6.8.2014

Rozvoj Pardubic v příštích 10 letech

více

22.7.2014

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí – téma poslední studijní cesty do Nizozemska

více

25.6.2014

Pražští začínající podnikatelé na mezinárodní soutěži

více

13.5.2014

MEPCO se aktivně podílí na vytváření metodik a manuálů pro nové programové období 2014+

více

25.3.2014

Karviná přivítala zahraniční partnery v Romském kulturním a společenském centru

více

5.1.2014

Nizozemské expertky hodnotily v Praze 14

více

2.12.2013

Závěrečná konference ukončila projekt PRO 2013+

více

20.11.2013

Studijní cesta do Polska

více

13.11.2013

Meziobecní spolupráce je v Moldavsku aktuální téma

více

31.10.2013

„Práce na prvním místě“ koncept nizozemských měst

více

18.10.2013

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

více

6.8.2013

Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025

více

9.7.2013

Sociální podniky a vzdělávání dospělých – hlavní cíle druhé návštěvy města Diest

více

6.6.2013

Studijní cesta do Rakouska

více

2.5.2013

Uherské Hradiště zefektivnilo procesy strategického plánování a řízení rozvoje města

více

10.4.2013

MEPCO pokračuje v práci ve východní a jihovýchodní Evropě

více

5.4.2013

MEPCO zahájilo nový projekt Sociálně odpovědné municipality (2020)

více

20.11.2012

Nizozemský přístup k sociálnímu začleňování – projekt „Výměna“

více

22.10.2012

Nová webová stránka spuštěna

více

17.10.2012

Nový projekt Sociálně odpovědné municipality

více

9.10.2012

MEPCO zvítězilo ve dvou výběrových řízeních UNDP

více

25.6.2012

Sociální začleňování ve Španělsku: studijní stáž

více

11.6.2012

Město Diest – příklad romské inkluze v Belgii

více

30.4.2012

Benchmarkingový projekt zahájen

více

26.10.2011

Internetová stránka projektu Network v provozu

více